• تلفن983537339115+
  • ایمیلinfo@yazdimg.ir
  • آدرسیزد-میدان مهدیه-ساختمان شمس-طبقه ۴
  • ساعتهای آزادساعت کاری: ۸ الی ۱۴
  • تلفن983537339115+
  • ایمیلinfo@yazdimg.ir
  • آدرسیزد-میدان مهدیه-ساختمان شمس-طبقه ۴
  • ساعتهای آزادساعت کاری: ۸ الی ۱۴

بخش معدن

تاسیس شرکت آتشکاری(در حال حاضر مراحل اخذ مجوزهای شرکت آتشکاری در حال انجام می باشد.)
پی جویی و اکتشاف معادن (عملیات اکتشاف خاک صنعتی خرانق در حال انجام است).
-مشارکت در اکتشاف و استخراج معادن